”Kalla det inte ett fiasko”

Publicerad 2011-10-07 15:28

Forskarna tror på hans produkter. Men marknaden har tappat förtroendet. Efter ett kursras på 85 procent slår nu Active Biotechs vd Tomas Leanderson tillbaka.

Active Biotech har tappat tio miljarder av marknadsvärdet eller nästan 85 procent hittills i år efter flera stora bakslag. Men medan finansmarknaden betraktar bolagets viktigaste läkemedel som i princip värdelöst finns fortsatt stora förväntningar bland läkarna.
”Åsikterna kommer från människor som lever i verkligheten och ser patienterna i ögonen, inte från de som käkar lunch på Stureplan”, menar vd Tomas Leanderson.

Den andra stora studien med Active Biotechs läkemedelssubstans mot multipel skleros, laquinimod, som presenterades i augusti minskade inte antalet sjukdomsskov, försämringar av sjukdomsbilden, jämfört med placebo och aktien rasade med över 50 procent på en dag.

Tomas LeandersonHur kunde laquinimodstudien bli en sådan stor besvikelse?
”Skillnaden nådde inte statistisk signifikans, det vill säga att de förändringar som vi såg med mer än 95 procents säkerhet inte går att hänvisa till slumpen. Men det visade sig vara en felbalans så att de patienter som var med i placebogruppen var mycket friskare när studien startade än de som var i de andra grupperna med laquinimod och Avonex. Sannolikheten för att det ska inträffa är mycket liten men i det här fallet inträffade det. När vi korrigerar för den obalansen blir skillnaderna statistiskt signifikanta i både skov och handikapputveckling och överensstämmer med resultatet från den första fas III-studien som vi presenterade i vintras.”

Betyder det att ni är nöjda?
”Givetvis är resultatet från studien en besvikelse men att kalla det för ett fiasko, som Dagens Industri gjorde, är en feltolkning.”

I vintras visade laquinimod en minskning av sjukdomsskoven med 23 procent jämfört med placebo. Det var också en rejäl besvikelse för marknaden och aktien dök 30 procent på direkten. Hur kommenterar du den motgången?
”Jag skulle tro att marknaden hade satt upp ett mål på runt 30 procent på skoven och hade kanske inga förväntningar alls på handikapputvecklingen. Om man gör det man inte får, nämligen jämför olika studier med varandra, är väl vi kanske den aktör som har svagast utveckling på skoven. Hela ms-fältet har varit oerhört fokuserat på skov men jag tror att läkarna i allt större utsträckning betraktar handikapputvecklingen som det viktigaste för patienterna. Historiskt har det inte funnits läkemedel som varit så effektiva mot handikapp- utvecklingen.”

Hur viktigt är det att laquinimod är så säkert och tolereras så väl?
”Det handlar om många års behandling och då blir det här med att man inte mår dåligt av sin medicin viktigt. Och laquinimod har en förträfflig biverkningsprofil.”

I en färsk undersökning bland 99 amerikanska neurologer får laquinimod högsta betyg på såväl intresse som när det gäller det potentiella värdet för behandlingen av ms-patienter. Kommentar?
”Åsikterna kommer från människor som lever i verkligheten och ser patienterna i ögonen, inte från de som käkar lunch på Stureplan. Läkarna vill ha ett läkemedel som hjälper patienten långsiktigt. Laquini-mod, som har en suverän säkerhet och minskar handikapputvecklingen, ger dem en attraktiv möjlighet att behandla patienterna. Om patienterna visar sig få väldigt mycket skov får de styra om behandlingen till en annan medicin.”

Hur ser er och er partner Tevas strategi ut nu för att positionera laquinimod på ms-marknaden?
”Teva kommer att ansöka om godkännande hos myndigheterna i såväl USA som i Europa med de data som finns i dag i början av nästa år. Jag känner mig väldigt övertygad om att laquinimod kommer att bli ett läkemedel. Det är inga problem att positionera laquinimod på marknaden med de data som vi har i dag. I ett scenario där hjärnatrofi blir validerat, det vill säga godkänns som en sjukdomsparameter, blir det ännu lättare. Dessutom kommer Teva att genomföra ytterligare studier, bland annat en kombination av laquinimod och andra preparat.”

När kan man förvänta sig att resultatet från fas III-studien med en annan av era substanser tasq, för behandling av prostatacancer, kommer att presenteras?
”Under 2013. Vi har hittat en idealisk partner i Ipsen men marknaden har inte uppfattat det så. Vi samarbetar mycket bra och de delbetalningar vi får in, både kliniska och regulatoriska, finansierar studien.”