KAKEL MAX: PANDEMISTÖRNINGAR TYNGDE 4 KV

2021-02-17 13:06:35

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kakel Max hade en nettoomsättning på 34,3 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2020 (38,5).

Butikerna i Region Stockholm har omorganiserats och delvis byggts om under andra halvåret 2020. En av dessa butiker har som ett resultat av denna omorganisation, ombyggnation och covid-19 minskat försäljningen med cirka 6,4 miljoner kronor jämfört med samma period 2019, skriver bolaget.

"De lägre intäkterna är till stor del ett resultat av covid-19-störningar och beslut att skjuta upp projekt, vilket har ökat i betydelse under andra halvåret", heter det i bokslutsrapporten.

Rörelseresultatet blev -1,3 miljoner kronor (1,6). Resultat efter skatt uppgick till -1,1 miljoner kronor (1,2) motsvarande -0:36 kronor per aktie (0:40).

"2020 var ett tufft, och självklart mycket annorlunda, år och summeras till ett årsresultat om 7.478 tusen kronor. Likvida medel vid årets utgång uppgår till 11.739 tusen kronor och därmed står vi starka för ett fortsatt osäkert 2021", skriver vd Daniel Källberg i rapporten..Direkt-SE