KAKEL MAX: ÖKAD OMSÄTTNING 2 KV, KUNDFÖRLUST TYNGDE RESULTAT

2021-08-31 08:28:09

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kakel Max hade en nettoomsättning uppgående till 42,1 miljoner kronor (39,0) under årets andra kvartal.

Rörelseresultatet uppgick till 1,9 miljoner kronor (2,8) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,6 procent (7,2). I resultatet ingår en kundförlust inklusive lagernedskrivning om totalt 0,8 miljoner kronor.

Resultat efter skatt blev 1,4 miljoner kronor (2,2) motsvarande 0:45 kronor per aktie (0:72).

"Vi ser med all tydlighet att marknadsosäkerheten minskar och aktiviteten ökar inom de flesta kundkategorier. 12 procent av försäljningen för kvartalet härleds nya kunder varav hälften av dessa så kallade återkommande avtalskunder. Inom kundgruppen Större Byggbolag & Fastighetsbolag är återhämtningen mycket mer långsam, vi ser dock tydliga signaler om ökad aktivitet inom kundkategorin", skriver vd Daniel Källberg i delårsrapporten.

Kakel Max binder mer kapital i lager än tidigare, något som vd skriver är ett medvetet beslut för att undvika flaskhalsar, brist på vissa material i leverantörskedjan samt prishöjningar.Direkt-SE