KAKEL MAX: NETTORES -0,2 MLN KR 1 KV (2,6)

2021-05-28 13:08:33

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kakel Max hade en nettoomsättning på 33,8 miljoner kronor under första kvartalet 2021 (41,4).

Nettoresultatet var -0,2 miljoner kronor (2,6).

I rapporten skriver vd Daniel Källberg att den lägre omsättningen till hälften kan härledas till fastighetskunder och kunder som tillhör större fastighetsprojekt. Dessa hade en låg aktivitet under senare delen av 2020 men den har ökat successivt.Direkt-SE