Kabes vd: Så kan du minska skatten på din husbil

Publicerad 2017-09-25 11:58

Skatt Regeringens förslag om att höja skatten på husbilar är irrationellt, men behöver inte leda till minskad husbilsförsäljning eftersom det är enkelt att minska skatten genom att ställa av husbilen när man inte använder den och skatten debiteras per dag fordonet är påställt.

Så kommenterar Kabes vd Alf Ekström förslaget om att kraftigt höja skatten på nya husbilar till Nyhetsbyrån Direkt, samtidigt som Kabe-aktien är ned cirka 4 procent efter att Aftonbladet skrev om skatteförslaget i helgen.

”Förslaget skulle givetvis innebära en högre årskostnad för konsumenten, men vi vet inget om hur det skulle påverka försäljningen. Kunderna kan ju med en enkel åtgärd på nätet ställa av sina fordon under den tid man inte använder dem, så det här skulle rentav kunna leda till lägre skatteintäkter”, säger han.

Skatten debiteras redan i dag per påställd dag, men incitamentet att ställa av husbilen ökar med högre skatt, resonerar Alf Ekström.

Själva förslaget, att ta ut högre koldioxidskatt på nya husbilar än på några år gamla, anser han vara ”fullkomligt vansinnigt”, eftersom nya husbilar uppfyller det så kallade Euro 6-kriteriet och därmed är mer miljövänliga än de äldre husbilar som skulle undgå höjd skatt (Nyhetsbyrån Direkt söker regeringen för kommentar till denna synpunkt).

Kabe bedriver själva visserligen en del begagnatförsäljning, men det utgör en mycket marginell del av verksamheten enligt Alf Ekström.

Kabes husbilar baseras på fordon från Fiat, och några el- eller bensindrivna alternativ finns enligt Alf Ekström inte. Hur stor del av Kabes resultat husbilarna står för kommunicerar bolaget inte.

”Vi bygger fortfarande huvudsakligen husvagnar, men vi ökar produktionen av husbilar i takt med ökande efterfrågan”, säger han. I senaste rapporten skildras hur Kabe installerar en ny produktionslina för helintegrerade husbilar, och ökar produktionskapaciteten för både husbilar och -vagnar.

Husvagnsbranschens Riksförbund avstyrkte i sitt remissvar i våras förslaget om det så kallade bonus/malus-systemet (det som skulle innebära höjd koldioxidskatt på husbilar), och menade att ”nybilsförsäljningen kommer att utebli”. Så långt vill dock inte Alf Ekström sträcka sig:

”Det är HRF som gjort ett uttalande, det kan jag egentligen inte kommentera”, säger han.

Klockan 11.40 på måndagen var Kabe-aktien ned 2,9 procent, motsvarande 50 miljoner kronor i marknadsvärde.