KABE: SVÅRT FÖRUTSE HUR MAKROEKONOMIN PÅVERKAR MARKNADEN ENL VD

2022-11-02 11:22:13

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Husvagns- och husbilsföretaget Kabe anser att det är svårt att förutsäga i vilken utsträckning den mer utmanande makroekonomiska situationen, med hög inflation och geopolitisk osäkerhet, påverkar marknaden på kort sikt.

Det uppger vd Alf Ekström i delårsrapporten för det tredje kvartalet.

"Våra resultat visar att vi idag är mindre exponerade mot enskilda marknader. Med vår ökade diversifiering, starka finansiella ställning, kompletta produktportfölj och höga inneboende innovationstakt står Kabe Group väl rustad för att möta framtidens marknad och kunder", skriver han och tillägger att bolaget genom sin produktportfölj och ökade internationella närvaro flyttar fram sina marknadspositioner.Direkt-SE