KABE: SER PRISER PÅ INSATSMATERIAL BÖRJAR STABILISERAS

2023-02-28 11:45:47

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Under ett antal år har Kabe byggt ett starkare och mer internationellt bolag genom att öka närvaron och försäljningen utanför Skandinavien. Den ökade efterfrågan på bolagets produkter utanför Skandinavien har avsevärt förbättrat bolagets möjligheter att aktivt styra produktionen och anpassa sig till respektive marknads efterfrågan.

Det skriver bolaget i bokslutsrapporten.

"Vi har exempelvis haft möjligheten under det fjärde kvartalet att aktivt anpassa produktionsvolymen av husvagnar och flytta produktionsresurser till produktion av husbilar. Detta har bidragit till att vi redovisar ett stabilt resultat samtidigt som vi anpassat oss till de rådande marknadsvillkoren".

För helåret 2022 växer Kabe omsättningen med 12 procent, jämfört med 2021. Rörelseresultatet stärktes med 9 procent för perioden.

"Genom vår kompletta produktportfölj och ökade internationella närvaro flyttar vi fram våra marknadspositioner. Våra resultat visar att vi idag är mindre exponerade mot enskilda marknader. Det är dock svårt att förutsäga i vilken utsträckning den mer utmanande makroekonomiska situationen, med hög inflation, volatila energipriser och geopolitisk osäkerhet påverkar marknaden på kort sikt", skriver bolaget och fortsätter:

"Samtidigt ser vi positiva tendenser, så som att priserna på insatsmaterial generellt börjar att stabiliseras och att konsumenternas intresse för Mobile Living är fortsatt stort".Direkt-SE