KABE: RÖRELSERESULTATET BLEV 61 MLN KR 4 KV (78)

2023-02-28 11:32:32

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Husvagns- och husbilsföretaget Kabes nettoomsättning uppgick till 934 miljoner kronor (798) för det fjärde kvartalet 2022.

Rörelseresultatet blev 61 miljoner kronor (78).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 15 bidragsgivare, låg på ett ebit-resultat på 58,5 miljoner kronor och en omsättning på 878 miljoner kronor.

En utdelning om 8:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (7:00).

* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.Direkt-SE