KABE Group AB (publ) förvärvar S. Karosser Aktiebolag

2022-09-01 09:00:00

KABE Group AB ("KABE") har den 1 september 2022 förvärvat samtliga aktier i S. Karosser Aktiebolag ("S. Karosser").

S. Karosser tillverkar och säljer pickup-campers som enkelt lyfts på och spänns fast på ett pickup-flak. S. Karosser tillverkar även utställningsbilar för verktyg och profilprodukter. Verksamheten bedrivs i Dorotea, Sverige. Företaget har c:a 20 anställda och omsättningen uppgick under det senaste räkenskapsåret till drygt 33 MSEK med ett rörelseresultat justerat för engångsposter om c:a 2 MSEK.

Förvärvet innebär även framtida investeringar i S. Karossers produktionskapacitet med målsättning att dubblera kapaciteten. Nuvarande ledning för S. Karosser kommer fortsatt leda företaget.

Genom förvärvet förstärker KABE sin position inom ett segment där den pågående elektrifieringen av fordon bidrar till framtida potential och tillväxt.

"S.Karosser är ett bra tillskott till koncernens produktportfölj. Genom förvärvet når KABE nya återförsäljare och kunder inom Mobile Living." säger Alf Ekström koncernchef KABE Group.

Denna information är sådan som KABE Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-01 09:00 CET.

Cision