KABE Group AB (publ) förlänger distributörsavtalet med Adria Mobil

2023-03-17 10:15:00

KABE Group har sedan 2001 haft ett framgångsrikt samarbete med Adria Mobil genom att KABE Group har distribuerat Adria Mobils produkter i Sverige, Norge och Finland via ett exklusivt återförsäljarnät. 
"Vi är mycket glada och stolta över att förlänga vårt framgångsrika samarbete med Adria Mobil. Det är ett unikt partnerskap inom Mobile Living som nu sträcker sig över 30 år." säger Alf Ekström koncernchef KABE Group.

Denna information är sådan som KABE Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-17 10:15 CET.

Cision