K-FASTIGHETER: FÖRVALTNINGSRESULTATET BLEV 26 MLN KR 1 KV

2022-05-05 16:05:06

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget K-Fastigheters hyresintäkter uppgick till 79,3 miljoner kronor i det första kvartalet 2022 (59,5).

Förvaltningsresultatet uppgick till 26 miljoner (19,5).

Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter summerade till 240 miljoner kronor (163) och efter skatt blev resultatet 328 miljoner kronor (168).Direkt-SE