K-FASTIGHETER: FÖRVALTNINGSRESULTATET BLEV 25,1 MLN KR 2 KV

2021-07-29 18:04:16

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget K-Fastigheters hyresintäkter uppgick till 63 miljoner kronor i det andra kvartalet 2021 (49,0).

Driftöverskottet blev 42,3 miljoner kronor (34,5) och förvaltningsresultatet uppgick till 25,1 miljoner (19,5).

Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter summerade till 235,3 miljoner kronor (136,4), medan orealiserade värdeförändringar på derivat var 0,2 miljoner kronor (-16).

Efter skatt blev resultatet 203 miljoner kronor (112), motsvarande 0:94 kronor per stamaktie (0:55).Direkt-SE