K-FASTIGHETER: FÖRVALTNINGSRES VAR 41,3 MLN KR 2 KV (25,1) (NY)

2022-07-28 14:13:17

(Tillägg: sista två styckena)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget K-Fastigheters hyresintäkter uppgick till 93,9 miljoner kronor i det andra kvartalet 2022 (63).

Driftöverskottet blev 67,4 miljoner kronor (42,3) och förvaltningsresultatet uppgick till 41,3 miljoner (25,1).

Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter summerade till 316 miljoner kronor (235).

Efter skatt blev resultatet 369 miljoner kronor (203), motsvarande 1:71 kronor per stamaktie (0:94).

I vd-ordet skriver Jacob Karlsson att K-Fastigheter har lyckats bibehålla produktionskostnader på nivåer som motsvarar de bolaget gick in med i 2021.

"Min övertygelse är att vi kommer växa med positiva kassaflöden i samtliga affärsområden även i marknadsklimat med hög inflation och normaliserade räntor", skriver han.Direkt-SE