K-Fast Holding AB: Eric Johansson och Åsa Fredin flyttar sina äganden i K-Fastigheter till svenska kapitalförsäkringar

2022-08-26 10:00:00

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eric Johansson, affärsområdeschef Bygg
e-post: eric.johansson@k-fastigheter.se,telefon: 0790-776 087

Åsa Fredin, affärsområdeschef Projektutveckling
e-post: asa.fredin@k-fastigheter.se,telefon: 0760-320 357
Johan Hammarqvist, IR- och Kommunikationschef
e-post: johan.hammarqvist@k-fastigheter.se,telefon: 0708-730 900

Cision