Räntan Danska Jyske Bank sänker ånyo gränsen för när banken kommer ta ut negativ ränta på kundernas konton, skriver banken i ett pressmeddelande.

Från och med den 1 maj kommer Jyske Bank att debitera negativ ränta på konton med över 250.000 danska kronor, skriver banken. Det har skett en markant nedjustering sedan Jyske var tidiga ute med att införa negativ räntesättning mot kundernas konton i fjol.

”Förändringen görs i ljuset av förväntan om att det negativa ränteläget kommer bestå under flera år”, skriver Jyske Bank.

Sparkonton kommer att belastas med negativ ränta på samtliga insättningar.

”Insättningar på barn- och barnsparkonton kommer dock vara ett undantag upp till 100.000 kronor”, skriver Jyske Bank.

Totalt kommer insättningskonton med tillgångar på 25 miljarder danska kronor att påverkas av den negativa räntan, heter det.

Jyske Bank började debitera negativ ränta i augusti i fjol och blev därmed något av en pionjär bland Europas banker, där branschen länge försökt justera för det intäktstapp den negativa styrräntan medfört, men som det förelegat lagmässiga hinder för.

Initialt gällde den negativa räntan endast för kunder med personkontobalanser på över 7,5 miljoner danska kronor, vilket alltså därefter har skalats ned i omgångar och som från den 1 maj alltså kommer beröra konton på över 250.000 danska kronor.