Fed Som väntat lämnade den amerikanska centralbanken Federal Reserve styrräntan oförändrad. När det gäller räntebanan var styrelsen splittrad och flera spår räntesänkningar i år medan andra tror på oförändrad ränta. 

Federal Reserve lämnar målet för dagslåneräntan, Fed funds, oförändrat inom intervallet 2,25-2,50 procent.

Enligt Reuters enkät räknade 113 av 114 tillfrågade ekonomer med att målintervallet för Fed funds skulle lämnas oförändrat medan en trodde på en sänkning med 25 punkter.

Federal Reserves styrränta ändrades senast den 19 december 2018, då den höjdes med 25 punkter till ett intervall på 2,25-2,50 procent.

Fedkommittén var oenig om räntebeslutet, James Bullard ville att styrränteintervallet skulle sänkas med 25 punkter nu.

Kommittén bedömer fortsatt att en uthållig expansion i den ekonomiska aktiviteten, starka arbetsmarknadsförhållanden och en inflation nära kommitténs symmetriska 2-procentsmål på medellång sikt är det mest troliga, ”men osäkerheten runt dessa utsikter har ökat”.

”I ljuset av dessa osäkerheter och ett dämpat inflationstryck kommer kommittén noga bevaka implikationerna av inkommande information för de ekonomiska utsikterna och kommer att agera lämpligt för att förlänga expansionen, med en stark arbetsmarknad och inflationen nära det symmetriska 2-procentsmålet”, skriver FOMC.

Beträffande timing och storlek på kommande räntejusteringar noterar FOMC att man ska bevaka realiserade och förväntade ekonomiska förhållanden i relation till målet om maximal sysselsättning och det symmetriska 2-procentiga inflationsmålet.

Utvärderingen kommer att inkludera mått på arbetsmarknadsförhållanden, indikatorer på inflationstryck och inflationsförväntningar, och mått på finansiell och internationell utveckling.

Medianprognos oförändrad ränta i år

Fed-ledamöternas medianränteprognoser för styrräntan antyder att den kommer att lämnas oförändrad under 2019. I mars var motsvarande prognos att styrräntan skulle lämnas oförändrad under året.

Det framgår av de ”centrala tendensprognoser” som Fed-ledamöterna tagit fram till FOMC-mötet den 18-19 juni, och som publicerades på onsdagen.

Kommittén är dock tydligt splittrad om räntan i år, sju ledamöter ser 50 punkter lägre ränta vid årsskiftet, en ser 25 punkter lägre ränta, åtta ser oförändrad ränta medan en ledamot ser 25 punkter högre ränta vid årsskiftet.

Ledamöternas medianprognos för styrräntan, Fed funds landar på 2,4 procent i slutet av 2019, 2,1 procent i slutet av 2020, och 2,4 procent i slutet av 2021. Det skulle antyda oförändrad ränta i år, en räntesänkning med 25 punkter 2020 och en räntehöjning med 25 punkter under 2021. På lång sikt ser ledamöterna en Fed funds ränta på 2,5 procent.

I motsvarande prognoser i mars var medianprognosen 2,4 procent i slutet av 2019, 2,6 procent i slutet av 2020, 2,6 procent i slutet av 2021 och 2,8 procent på längre sikt. Det skulle antyda oförändrad ränta under 2019, en höjning 2020 och därefter oförändrad ränta under 2021.

Inflationsprognoserna har sänkts 0,3 procentenheter för 2019 beträffande PCE-inflationen 0,2 procentenheter vad gäller kärn-PCE-inflationen.

Ekonomin växer i måttlig takt

Fed-kommittén fastslår att ny information sedan föregående möte tyder på att arbetsmarknaden är fortsatt stark och att den ekonomiska aktiviteten har växt i en ”måttlig” takt.

Det framgår av pressmeddelandet i samband med Federal Reserves räntebesked på onsdagen.

Vid föregående FOMC-möte, den 30 april-1 maj, konstaterade kommittén att ny information tydde på att arbetsmarknaden var fortsatt stark och att den ekonomiska aktiviteten hade växt i en ”solid” takt.

Sysselsättningen har varit solid, i genomsnitt, de senaste månaderna och arbetslösheten har varit fortsatt låg. Hushållens konsumtion verkar ha ökat jämfört med i början av året men företagens fasta investeringar har varit svaga.

Totala inflationen och inflationen exklusive livsmedel och energi ligger under 2 procent.

Marknadsbaserade mått på inflationsförväntningarna har varit sjunkit, men enkätbaserade mått på inflationsförväntningarna på lång sikt har inte ändrats mycket.

Fonder
Sparekonomen: Stora skillnader mellan olika indexfonderGäller att välja rätt indexfond
Rapporter
Analytikernas förväntningar inför onsdagens rapporterTre storbanker rapporterar
Foto: istockphoto
Portföljstrategi
Carnegie höjer aktieviktenUnderviktar räntebärande investeringar
Börsen
Lätt positivt på tisdagsbörsen
Analyser
Här är tisdagens färska analyser
Aktietips
Swedbank plockar in två nya aktier i fokusportföljenKastar ut två andra
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Rapport
SKF:s tillväxt svagare än väntatFlaggar för lägre efterfrågan fjärde kvartalet
Bank
McKinsey: De flesta banker klarar inte lågkonjunkturen"Riskerar bli fotnoter"
22/10
Trading Direkt: Bornold om Saab och Husqvarna
Foto: Vidar Ruud/NTB/TT
Skog
Sjunkande priser på massa och timmer
Rapport
Stark orderingång för Saab
Foto: Johan Nilsson/TT
Rapport
Sämre än väntat för HusqvarnaStark robottillväxt
Notering
Qliro Group tänker notera dotterbolag på börsen
Placera
Hernhag: Håll koll på börsens a-lag
Foto: Janerik Henriksson/TT
Analys
Kepler: Holmen "rakt igenom bra"
Analys
SEB: Sandvik når botten andra halvåret 2020
Aktietips
Två heta köptips från Börsveckan
Aktietips
DI: Köp Hoist"Ta rygg på Erik Selin"
Aktie
Telia: Lars-Johan Jarnheimer tar över som ordförande
Aktietips
Carnegie: Köp återförsäljaren med stor kurspotentialSer 50-procentig uppsida
Chatt
Hernhag: Fem aktier att äga för alltid"Forskningsbolaget som är en spännande chansaktie"
Analyser
Två nya köprekar bland fredagsanalyserna
Event
Anmäl dig till Stora Placeringskvällen i Göteborg 19 november
Börsen
SHB-strateg: Räkna med sämre avkastning i tio år
Valuta
SEB: Då stärks kronan igenMen det blir värre innan det blir bättre
17/10
Healthcare Direkt: Så hittar du vinnarna i sektorn
Hjälp oss utse Årets Bank 2019