Jumpgate AB: Analysguiden: Startar året med tillväxt och stor pipeline

2021-05-26 09:49:46

Inleder året med tillväxt och bättre marginaler

Jumpgate, som den nya koncernen nu heter, inleder året starkt. Nettoomsättningen landar på 5,9 miljoner kronor för kvartalet (5,1), vilket innebär 15 procents tillväxt på årsbasis. Nettoomsättningen ökar också sekventiellt från det fjärde kvartalet med cirka 44 procent. Bolaget inleder också året starkt lönsamhetsmässigt. Rörelseresultatet uppgår till -1,8 miljoner kronor (-2,2), motsvarande en justerad rörelsemarginal på -33,5 procent (-43,5). Periodens resultat landade på -2,7 miljoner kronor (-3,3).

Förvärv av studio med känt varumärke

Kvartalet kännetecknas av förvärvet av den tyska spelstudion gameXcite. Tidigt i januari genomfördes förvärvet, tillsammans med en finansiering om totalt 19,8 miljoner kronor. Spelstudion kompletterar koncernen med sin breda erfarenhet av att hantera licensierade multiplayer-spel. Flaggskeppet är bybyggarspelet Asterix & Friends, baserat på det populära Asterix & Obelix varumärket. Studion står inför ett fullspäckat 2021, där en nylansering av spelet är nära förestående och ytterligare en titel baserad på Asterix är i pipelinen för första halvåret nästa år. Bolaget uppvisar idag 100 000 månatliga aktiva användare, en stabil grund att bygga på och en siffra som troligt ökar i samband med nylanseringen.

Stärkt finansiering inför uppväxling

Efter kvartalets slut tillkännager bolaget att de förvärvar minoritetsposten på 34,3 % i Tivola Games och kommer nu äga 100 procent av bolaget. Förvärvet genomförs till en köpeskilling på 0,75 miljoner euro, med möjlighet till tilläggsköpeskillingar givet att bolaget når nettoomsättning mellan 1,4-2,7 miljoner euro under året. Med förvärvet stärks Jumpgates eget kapital och resultat. Man får nu kontroll över Tivolas kassaflöde och arbetet mellan spelstudios inom gruppen underlättas. För att finansiera förvärvet genomförs en riktad emission om cirka 20,6 miljoner aktier som inbringar 16,5 miljoner kronor innan kostnader. Utöver förvärvet kommer bolaget använda likviden för utveckling av gameXcites kommande Asterixspel som planeras för 2022, samt ett nytt spel baserat på ett känt varumärke som kommer att utvecklas av en tredje part och förläggas av gameXcite för lansering i fjärde kvartalet. Bolagets finansiella situationen stärks därmed inför ett år med mycket på horisonten. I februari tecknades förlagsavtal med Legacy Games för Project Blue Book spelet, för både digital distribution och försäljning genom bland annat Walmart i USA. Samma spel lanserades också digitalt i slutet av mars.

Upprepar riktkurs

Vi värderar bolaget fortsatt till en 13 procents diskonteringsränta och antar en genomsnittlig tillväxt över prognosperioden 2021-2025 på 40 procent årligen. Vi upprepar vårt motiverade värde på 1,4-1,8 kronor på 12-18 månader sikt. Triggers i närtid är framgångsrika spellanseringar, tilltagande marginaler och fortsatt stark tillväxt. Uppskjutna eller uteblivna spellanseringar ser vi som största risken idag. Efter den nyliga riktade emissionen ser bolaget finansierat ut åtminstone året ut.   

 

Läs analysen här (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-jumpgate-startar-aret-med-tillvaxt-och-stor-pipeline)

Cision