Inflation Prissättningsförmågan har på många håll mer än väl kompenserat för den negativa effekt som drabbat bolag med ökade kostnader för råvaror, komponenter och produktion sedan pandemin började läggas till handlingarna. Men det är en övergående effekt som snart kan vara ett minne blott, menar JP Morgans strateger, enligt Bloomberg News.

Under året väntas prissättningsmakten, alltså förmågan att höja priser men ändå bevara kundernas efterfrågan, avta när konsumenterna tömt sina stora besparingar som blev en konsekvens av pandemins nya konsumtionsmönster med karantän och sociala distansering.

Under slutet av 2021 och 2022 uppgavs i flera uppmärksammade bolagsenkäter att det aldrig tidigare varit så lätt att få kunder och konsumenter att gå med på prishöjningar.

JP Morgan-strategerna ser dock inget nytt särskilt ”extraordinärt stöd” till bolagens försäljning när konsumenternas köpkraft urholkats och besparingarna tömts och redan nu syns tecken på att bolagens prishöjningstakt börjar avta, enligt banken. En generell press på vinster under framför allt första kvartalet men också hela 2023 ligger i korten, menar JP Morgan-strategerna.