Aktie Rusningen i Getinges aktie är sannolikt frånkopplad verkligheten i bolaget, skriver JP Morgan i en analys, enligt Bloomberg News. Aktien vände ner på fredagsförmiddagen. 

Getinges aktie var upp med 8,2 procent på torsdagen och öppnade även upp på fredagen. Ökningen hänvisades av vissa bedömare till att WHO rekommenderat länder att stärka upp sin beredskap i fråga om ventilatorer och respiratorutrustning, som är ett av Getinges ben. Saken belystes även tidigt i uttalanden för Nyhetsbyrån Direkt redan i början av februari.

Men dylik medvind har historiskt sett varit kortlivad och dessutom mötas av motvind i andra delar av verksamheten, enligt JP Morgan.

Under förmiddagen vände Getinges aktie tillbaka ned från en initial klättring från -1,5 i öppningen till +1,7 procent. Vid klockan 10.45 handlades aktien 3 procent ned.