Sektor Fordonstillverkaren Volvo är en av JP Morgans europeiska favoritaktier inom industrisegmentet i händelse av att börshumöret försämras och kurserna handlas ned, rapporterar CNBC. Banken förhåller sig dock neutral givet att den väntade sektorrotationen inte kommit igång ännu.

JP Morgans strateger tar i sin analys av Europa, som nyligen lyftes fram som börsfavorit för 2021, ansats i frågan om huruvida de rekordhöga börsvärderingarna utgör en bubbla eller inte.

Tecken för att en bubbla blåses upp är enligt JP Morgan det rekordhöga intresset för så kallade uppköpsskalbolag, eller på engelska så kallade SPAC-bolag (eng: ”Special Purpose Acquisition Company”) som noteras tomma på innehåll med enda avsikten att upplåta en snabbfil för ett annat noteringshungrande bolag.

”Uppdriven volatilitet”

Ett annat tecken är det kraftigt stegrande intresset för kryptovaluta och disruptiva fordonsbolag, enligt bankens analytiker.

Sammanhanget har drivit upp volatiliteten, och vid eventuella sättningar framgent föreslår JP Morgan framför allt köpfokus på finans- och råvarubolag. Banken är negativt inställd till sektorerna kommunikation, konsumentvaror och fastigheter medan inställningen till sektorer som tech, energi och industri är neutral.

Lyfter Volvo

Inom just industri, som alltså hålls på neutral i sin helhet, lyfter JP Morgans analytiker dock fram Volvo som en favorit inför en stundande sektorrotation vars katalysator var delstatsvalet i Georgia, där två demokrater valdes till platser i senaten och lade makten i Demokraternas händer.

En sådan sektorrotation innebär att värdeaktier – mogna bolag med starka kassaflöden – bör premieras. Ännu har dock rotationen låtit vänta på sig, något JP Morgan också medger.

”Rotationen har inte slagit igenom som väntat ännu då marknaderna kämpar med tredje vågen i pandemin och makrodata för januari och februari förmodligen förblir svaga. Vi spår att risktillgångar kommer stiga ytterligare under 2021 års första halvår, men ser på tillfällen av börsförsvagning som utmärkta tillfällen att öka i värdeaktier”, skriver banken enligt CNBC.

”Volvo, BMW och Easyjet”

I fråga om den eventuella bubbeluppblåsningen ges inget entydigt svar om bankens åsikt, men analytikerna hänvisar till rådande centralbankspolicy som en betydande faktor som tar ned risken för omedelbar sprängning av en eventuell sådan.

”Det sammantagna likviditetsöverskottet som skapades i början av förra året kommer hålla oss kvar kring rekordnivåer”, skriver banken.

Några andra bolag som finns med bland industribolag som förordas dippköp hos JP Morgan är BMW och Easyjet. Vad gäller favoritsektorerna finans är några av de primära måltavlorna Société Générale, Barclays, ING, BNP Paribas och UBS medan Anglo American, BHP och Arcelor Mittal nämns för råvarusektorn.