Aktie Jonas Engwall har beslutat att, på egen begäran, lämna styrelsen i Evolution med omedelbar verkan. Det framgår av ett pressmeddelande.

Jonas Engwall har varit styrelseledamot i Evolution sedan 2015.

”Jag vill på styrelsens vägnar tacka Jonas för hans engagemang och insatser under tiden som styrelseledamot i Evolution”, kommenterar Jens von Bahr, styrelsens ordförande, enligt pressmeddelandet.

Huruvida Jonas Engwall kommer att ersättas, eller av vem, framgår inte av pressmeddelandet. Enligt bolagets hemsida har Jonas Engwall ett innehav om 159 630 aktier i Evolution. På onsdagsförmiddagen backade aktien 1,5 procent till kursen 1387,40 kr.