JOHN MATTSON: FÖRVALTNINGSRESULTATET BLEV 40,7 MLN KR 1 KV

2022-05-05 08:04:23

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget John Mattsons hyresintäkter uppgick till 153 miljoner kronor i det första kvartalet 2022 (80,4).

Driftöverskottet blev 93,2 miljoner kronor (46,2) och förvaltningsresultatet uppgick till 40,7 miljoner (15,8).

Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter summerade till 272 miljoner kronor (197), medan orealiserade värdeförändringar på derivat var 119 miljoner kronor (16,8).

Efter skatt blev resultatet 338 miljoner kronor (181), motsvarande 9:11 kronor per stamaktie (5,38).Direkt-SE