JM säljer hyresrättsfastighet i Järfälla, Stockholm

2023-03-23 08:00:00

Fastigheten som avyttras är Kvarter 8, som består av 218 bostäder och ingår i det större utvecklingsområdet Söderdalen centralt i Järfälla där JM genomför bostadsprojekt. Fastigheten är under uppförande, med planerat tillträde under det tredje kvartalet 2024 då den beräknas vara färdigställd.

Affären kommer att intäkts- och resultatredovisas successivt under projektets genomförande inom affärssegment JM Fastighetsutveckling. Handpenning kommer att erläggas under det andra kvartalet 2023 och resterande del av betalningen sker i samband med tillträde.

Utvecklingen av hyresbostäder i Söderdalen har möjliggjort högre takt och snabbare värderealisering i bostadsutvecklingen med parallellt genomförda projekt av bostadsrätter och hyresbostäder.

- Det är glädjande att nyproducerade högkvalitativa hyresrättsfastigheter i bra lägen är efterfrågade. Denna avyttring skapar förutsättning för att investera i och starta nya projekt inom ramen för vår strategi att utveckla hyresfastigheter på egen mark, säger Mikael Åslund, affärsenhetschef JM Fastighetsutveckling.

Cision