JM: SÄLJER HYRESRÄTTSFASTIGHET I AFFÄR VÄRD 676 MLN KR

2023-03-23 08:07:00

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bostadsutvecklingsbolaget JM har tecknat avtal med Resinova Bostads AB om försäljning av en hyresrättsfastighet i Järfälla.

Affären uppgår till 676 miljoner kronor, skriver JM i ett pressmeddelande.

Fastigheten är under uppförande med planerat tillträde under det tredje kvartalet 2024, då den beräknas vara färdigställd.

Affären kommer att intäkts- och resultatredovisas successivt under projektets genomförande inom affärssegment JM Fastighetsutveckling. Handpenning kommer att erläggas under det andra kvartalet 2023 och resterande del av betalningen sker i samband med tillträde, skriver JM.Direkt-SE