JM: ÖVERKLAGAR KAMMARRÄTTSDOM OM KONSOLIDERING AV BRF:ER

2022-11-24 13:04:02

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) JM överklagar kammarrättens dom som innebär att JM under produktionsfasen ska konsolidera bostadsrättsföreningar i sin koncernredovisning enligt IFRS.

"Kammarrätten har på viktiga punkter kommit till helt andra slutsatser än förvaltningsrätten. JM anser att det är angeläget att frågan blir prövad i högsta instans och kommer därför att överklaga kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen", skriver JM i ett pressmeddelande.Direkt-SE