Rapport Bostadsutvecklingsbolaget JM nådde inte upp till analytikernas vinstförväntningar. Även intäkterna var något lägre än väntat. 

JM:s rörelseresultat blev 755 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2021.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 787 miljoner kronor, enligt Infronts prognossammanställning.

Intäkterna uppgick till 4.068 miljoner kronor, jämfört med väntade 4.328 miljoner.

Intäkter och rörelseresultat är enligt JM:s segmentsredovisning.

Antal sålda bostäder uppgick till 969 stycken, mot förväntan om 981, och produktionsstarterna var 1.428 mot väntade 1.283.

Utdelningen föreslås bli 13:50 kronor per aktie (12:75), att jämföra med förväntade 13:13 kronor.

Hög efterfrågan till goda prisnivåer

JM noterade en hög efterfrågan till goda prisnivåer på samtliga marknader under det fjärde kvartalet.

Det skriver vd Johan Skoglund i rapporten för det fjärde kvartalet.

”Det har också bidragit till en hög nivå av produktionsstartade bostäder i linje med vår årsplanering”, skriver han.

Under kvartalet startade JM 1.428 bostäder, att jämföra med förväntningar om 1.283 enligt Infronts prognossammanställning.

För helåret 2021 var siffran 3.972, JM hade som mål att starta 3.800 bostäder under året.

”Vi bedömer den underliggande efterfrågan för bostäder på våra marknader som fortsatt god. Boknings- och försäljningsnivån är hög i den pågående produktionen av bostäder på samtliga våra marknader. Detta ger fortsatt bra förutsättningar för produktionsstarter av bostäder och stabilt kassaflöde framöver”, skriver han.