Rapport Bostadsutvecklingsbolaget JM:s rörelseresultat blev 399 miljoner kr i det tredje kvartalet 2020. Väntat var 372 miljoner kr, enligt Infronts sammanställning av sex analytikers estimat.

Intäkterna uppgick till 3.382 miljoner kr, jämfört med väntade 3.525 miljoner. Intäkter och rörelseresultat är enligt JM:s segmentsredovisning.

JM föreslår nu en ytterligare aktieutdelning om 6,25 kr per aktie, framgår det av delårsrapporten.

JM ändrade sitt ursprungliga förslag om en utdelning på 12,50 kr till 6,25 kr. Den nu föreslagna ytterligare utdelningen innebär att bolaget som helhet kommer att dela ut lika mycket som sitt ursprungliga förslag.