Rapporter Bostadsutvecklingsbolaget JM:s rörelseresultat blev 357 miljoner kr det andra kvartalet. Prognosen var 381 miljoner kr, enligt Infronts sammanställning av fem analytikers bedömningar.

JM:s intäkter uppgick till 3.662 miljoner kr, jämfört med väntade 3.551 miljoner.

Den lägre efterfrågan under början av andra kvartalet har gradvis förbättrats och JM bedömer den underliggande efterfrågan för bostäder som fortsatt god.

Det skriver JM:s vd Johan Skoglund i rapporten för det andra kvartalet.

Under kvartalet har JM haft en stabil utveckling av bostadsaffären i Sverige ”beaktat omständigheterna med covid-19. Norge och Finland har dock påverkats mer negativt och ”viss anpassning av den norska verksamheten har vidtagits för att sänka kostnadsnivån”.

”Boknings- och försäljningsnivån är fortsatt hög i de projekt som avslutas under 2020 på samtliga våra marknader”, skriver han.

Det ger förutsättningar för bibehållen produktion och stabilt kassaflöde under perioden med svagare efterfrågan förutsatt fortsatt stabilitet i bemanningsläget och leverantörskedjorna, framhåller vd:n. Han noterar vidare att det störningarna bemanningsmässigt och i leverantörskedjor hittills har varit mycket begränsade.