Aktie JM ändrar sitt utdelningsförslag till 6:25 kronor per aktie, från tidigare 12:50 kronor, mot bakgrund av den osäkerhet som covid-19 orsakat. Det framgår av ett pressmeddelande.

Samtidigt kvarstår intentionen om en total utdelning under 2020 om 12:50 kronor, heter det.

”Förutsatt att omvärlden har stabiliserats och visibiliteten framåt för bostadsmarknaden har förbättrats i rimlig omfattning är ambitionen att kalla till extra bolagsstämma senare under 2020 för att föreslå beslut om ytterligare utdelning”, skriver styrelsen.

Hittills under första kvartalet 2020 har JMs affär utvecklats stabilt såväl försäljnings- som produktionsmässigt vilket också innebär god likviditet och fortsatt finansiell styrka för JM-koncernen.

”Situationen med covid-19 motiverar i nuläget inga andra operationella åtgärder än vad som ligger inom ramen för den normala dimensioneringen utifrån JMs affärsmodell. Finansieringen av nya produktionsstarter sker också under normala omständigheter och villkor. Liksom för många andra bolag föreligger risker bemanningsmässigt och i underleverantörskedjan som dock inte har blivit utsatt för väsentliga störningar hittills.”, skriver bolaget.

Under en period, vars varaktighet ingen kan överblicka, förväntar JM dock en minskning i efterfrågan samtidigt som boknings- och försäljningsandelen i den pågående produktionen i nuläget är på en god nivå.