Kvartalsrapport Bostadsjätten JM minskar både sina intäkter och resultat. Det visar den senaste kvartalsrapporten.

Bostadsutvecklingsbolaget JM:s rörelseresultat blev 609 miljoner kr för det andra kvartalet 2021.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 620 miljoner kr, enligt Infronts prognossammanställning.

Rörelsemarginalen i kvartalet blev 16,4 procent mot väntade 16,1 procent.

Intäkterna uppgick till 3.719 miljoner kr, jämfört med väntade 3.852 miljoner.

Intäkter och rörelseresultat är enligt JM:s segmentsredovisning.

Antal sålda bostäder ökade till 2.471 stycken (1.447) och produktionsstarterna ökade till 1.727 stycken (1.368).

Förutsatt att marknaden är fortsatt positiv bedömer bostadsutvecklaren JM att möjligheten att överträffa målnivån om 3.800 produktionsstartade bostäder under 2021 är god.

Det skriver bolagets vd Johan Skoglund i rapporten för det andra kvartalet.

JM noterade en fortsatt hög efterfrågan under kvartalet med ”stark försäljning till goda prisnivåer” på samtliga marknader.

Den underliggande efterfrågan för bostäder bedöms som fortsatt god.

”Boknings- och försäljningsnivån är hög i den pågående produktionen av bostäder på samtliga våra marknader. Detta ger fortsatt bra förutsättningar för produktionsstarter av bostäder och stabilt kassaflöde framöver”, skriver Johan Skoglund.