JM förvärvar byggrätter för bostadsutveckling i Solna, Stockholm, och tecknar avtal för nytt huvudkontor

2023-02-01 08:00:00

De förvärvade byggrätterna ligger inom detaljplan del av Huvudsta 3:1, i Solna kommun strax norr om Stockholm, och har en lagakraftvunnen detaljplan som medger utveckling av cirka 450 bostäder. Förvärvet kommer att redovisas inom affärssegment JM Bostad Stockholm under det andra kvartalet 2023.

- Solna är en mycket attraktiv kommun och vi är glada att kunna stärka vår position med ytterligare byggrätter i området, säger Malin Lindskog, regionchef JM Stockholm Nord.

Byggrätterna har ett fint läge i Huvudsta, med närhet till Ulvsundasjön och Huvudsta tunnelbane-station. Produktionsstart beräknas ske under 2024.

I samband med förvärvet har JM tecknat hyresavtal för sitt nya huvudkontor om cirka 6 500 kvm i Fabeges projekt Haga Norra i Solna. Fastigheten är under uppförande och inflyttning sker hösten 2024.

Cision