JM delar upp affärssegment JM Utland i två nya rapporterande segment

2023-01-31 18:00:00

Beslutet är i linje med JMs strategi att vara den ledande projektutvecklaren av bostäder i Norden.

- JMs finska verksamhet har under de senaste åren haft en betydande organisk tillväxt och har under 2022 dessutom växt genom rörelseförvärv. Vi ser fortsatt en tillväxtpotential på både den finska och norska marknaden och det är därmed ett naturligt steg att dela upp vårt utländska segment för att tydligare kunna följa verksamhet och utvecklingspotential i respektive land, säger Johan Skoglund, VD och koncernchef på JM.

Beskrivning av JMs nya rapporterande segment

JM Norge
JM Norge omfattar utveckling av bostadsprojekt i Norge. Verksamheten kommer också att omfatta förvärv av exploateringsfastigheter, planarbete, projektering samt produktion och försäljning av bostäder i Norge. JM Norges omsättning utgör idag cirka 21 % av koncernens totala omsättning.

JM Finland
JM Finland omfattar utveckling av bostadsprojekt i Finland. Verksamheten kommer också att omfatta förvärv av exploateringsfastigheter, planarbete, projektering samt produktion och försäljning av bostäder i Finland. JM Finlands omsättning utgör idag cirka 10 % av koncernens totala omsättning.

Finansiell rapportering
Under 2022 har JM i delårsrapporter särredovisat JM Norge och JM Finland under affärssegmentet JM Utland.

Cision