JLT: FÖRVÄRVAR DEL I AUSTRALISK SÄLJPARTNER, OPTION KÖPA RESTEN

2023-05-26 08:06:01

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) JLT har förvärvat 33 procent i sin australiska säljpartner Control Synergy, med option att förvärva resterande aktier i bolaget om fem år.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrund är att en av Control Synergies tre ägare, David Croxford, beslutade att pensionera sig och JLT erbjöds då att gå in som delägare. Den 25 maj förvärvade JLT Croxfords andel, motsvarande 33 procent, av bolagets aktier. Övriga aktier ägs av Brett Aked, vd, och Peter Fuller, säljchef, som båda fortsätter i sina nuvarande roller i bolaget.

Köpeskillingen uppgick till cirka 2,8 miljoner kronor, med en resulterande goodwill-post om drygt 1 miljon kronor. Köpeskillingen betalades med en kontanttransaktion och inga lån kommer att tas. Som del av förvärvet har JLT en option att förvärva resterande aktier i bolaget om fem år.

"Förvärvet möjliggör ett ökat kunskapsutbyte mellan företagen. Control Synergy kan bredda sitt erbjudande och utnyttja JLT:s starka position och erfarenhet för att öka bearbetningen inom nya segment. Samtidigt får JLT en ökad kännedom om användarnas nuvarande och framtida behov tack vare Control Synergys direktförsäljning till slutkunder, vilket förbättrar möjligheterna för kundnära produkt- och tjänsteutveckling, för att på så sätt stärka konkurrensförmågan ytterligare", heter det.Direkt-SE