Rapport Fraktbolaget Jetpak hade total tillväxt på cirka 23 procent under tredje kvartalet 2022, varav den underliggande organiska tillväxten uppgick till 11,8 procent.

Totala intäkter uppgick till 308 miljoner kronor och rörelseresultatet var 30,7 miljoner kronor (24,4), motsvarande en rörelsemarginal på 10,0 procent.

Det framgår av delårsrapporten.

Express Air-segmentet redovisade en omsättningstillväxt på 37 procent med en bruttomarginal på 38,9 procent (41,3).

Express Road redovisade en omsättningstillväxt på 12,3 procent med en bruttomarginal på 18,3 procent (19,2).

”Marknadstillväxten fortsatte stadigt för båda segmenten under kvartalet, även om vårt Express Road segment var på en lägre tillväxtbana, på grund av ökad konkurrens och kundbortfall i Danmark. Konkurrensen inom vårt Express Air- segment var fortsatt stabil, även om ad-hoc-marknaden påverkades något av konkurrensen från långsammare logistiklösningar. Vi förväntar oss ett relativt oförändrat marknadsläge under det kommande kvartalet”, skriver bolaget i rapporten.

Jetpaks tillväxtförväntningar inför 2023 beskrivs som ”måttliga” baserat på den höga inflationen och räntenivåerna inom bolagets kärnmarknader.

”Den fortsatta utvecklingen kommer därför att noggrant följas och planer upprättas för att minimera eventuell marginalpåverkan. Trots driftstörningar och kostnadsutmaningar bibehåller vi våra långsiktiga mål för organisk tillväxt och justerad ebita”, skriver vd Kenneth Marx.