Rapport Logistik- och budföretaget Jetpaks vinst föll under det första kvartalet. Resultatet tyngs bland annat av viruspandemin. 

Jetpak, listat på First North, rapporterar ett rörelseresultat om 14,8 miljoner kronor för det första kvartalet (21,5).

Intäkterna uppgick till 239 miljoner kronor (212) och nettoresultatet till 8,5 miljoner kronor (14,5).

”Initialt under kvartalet lades stort fokus på integrationen av det förvärvade bolaget 3D Logistik i Danmark, inklusive genomförandet av kommersiella och operationella förbättringsprogram som skall bilda grund för fortsatt tillväxt och vidare marginalförbättringar”, skriver vd Kenneth Marx i rapporten.

När covid-19 slog till med full kraft under andra halvan av kvartalet förändrades dock marknadssituationen markant.

”Coronapandemin fick därmed en väsentligen negativ påverkan på det första kvartalets rörelseresultat”, konstaterat vd:n vidare.

Den enskilt största direkta effekten för Jetpaks del var att de större nordiska flygbolagen under mars minskade sin kapacitet av dagliga flygavgångar. Kvartalets underliggande organiska tillväxt uppgick till -2,7 procent (6,4).

”Trots detta så har vi varje dag under hela denna period haft tillgång till flygavgångar för våra viktigaste flygdestinationer, inte minst tack vare de snabbt statligt upphandlade flyglinjerna inom Norge och till destinationer i norra Sverige”, uppger Kenneth Marx och hyllar bolagets ”asset light” affärsmodell.

Bolaget har infört en ”capacity surcharge” på flygtransporter från och med april för att kompensera för ökade kostnader i spåren av ett minskat flygnätverk. Jetpak har också dragit nytta av stödåtgärder som olika länder aviserade i slutet av det första kvartalet. Som tidigare meddelat har styrelsen dragit tillbaka sitt förslag till utdelning.

Inför den omedelbara framtiden uttrycker bolaget visst hopp.

”Vår bedömning är att när samhällena nu så smått tycks börja öppna upp igen så kan transportbehoven snabbt komma att öka”, uppger Kenneth Marx och spår att covid-19 kommer att ha störst påverkan på Jetpak under perioden mars till maj.

Trots osäkerheten kring 2020 står Jetpak fast vid sina långsiktiga mål om att uppnå 5 procent organisk tillväxt med en justerad rörelsemarginal på 12 procent.