JETPAK: ORGANISK TILLVÄXT 10% 1 KV, FÖRBÄTTRAT EBIT

2022-05-24 06:43:52

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First north-listade transportbolaget Jetpak redovisar totala intäkter om 299 miljoner kronor (250) för det första kvartalet 2022. Den organiska tillväxten blev 10,2 procent (7,2).

Bruttomarginalen ökade till 31,2 procent (29,6).

Rörelseresultatet blev 30,2 miljoner kronor (21,8).

CTS Express ingick från och med första kvartalet i Jetpaks konsoliderade räkenskaper och bidrog med drygt 14 miljoner kronor i omsättning och 0,9 miljoner i rörelseresultat.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 13,1 miljoner kronor (-5,3).

Rysslands krig i Ukraina har haft en indirekt påverkan på Jetpak i form av ökade drivmedelskostnader för åkare och och franchisetagare, men även från flygleverantörer via ökade flygbränsletillägg.

"Vi har tagit initiativ till prisökningar och pristillägg för att neutralisera bränslekostnadsökningarna, inklusive att från den 1 april införa en generell, indexbaserad Fuel & Sustainability surcharge för vägtransporter", skriver vd Kenneth Marx i rapporten.

Hållbarhetsdelen av tillägget täcker den ökade användningen av vätebehandlad vegetabilisk olja (HVO) som tillsätts i dieselbränslet.Direkt-SE