Analys Stigande massapriser utgör en risk för marginalpress för Essity under det innevarande året, och hygienbolaget väntas inte kunna kompensera för de högre priserna fullt ut. Det framgår av en analys från Jefferies som sänker rekommendationen för Essity till behåll från köp.

Samtidigt sänks riktkursen till 285 kronor (320), vilket Nyhetsbyrån Direkt tidigare på fredagsmorgonen rapporterat.

”Analyser om förhållandet mellan massa, försäljningspriser och marginaler visar på att inflationen (prisökningen) inte kommer kunna återtas fullt ut, trots införda prishöjningar inom Tissue”, skriver Jefferies.

Banken spår fortsättningsvis ”dramatisk” prisökning för massapriser härstammande från långfibrig barrved (softwood) samt kortfibriga lövträd (hardwood). Massa står för 35 procent av Essitys totala råvarumaterialbehov och samma siffra för Consumer Tissue är 50 procent, noterar Jefferies.

Essity meddelade tidigare i april att det höjer priserna inom affärsområdet Consumer Tissue till följd av högre råvarukostnader.

Jefferies motiverar vidare rekommendations- och riktkursrevideringen med att banken ligger under analytikerkonsensus avseende Essitys vinst per aktie för helåret 2021 med 5 procent, efter att själva nyligen ha skruvat ned sina estimat.

För årets första kvartal väntar sig banken att Essity redovisar en negativ organisk tillväxt om 6,8 procent och en ebita-marginal om 14,3 procent.

Omkring lunchtid på fredagen handlades aktien i Essity marginellt upp omkring prisnivån 277:70 kronor.