Analys Skogsbolaget SCA har under det första kvartalet och inledningen på det andra gynnats av att efterfrågan på långfibermassa, som används till bland annat mjukpapper, har ökat i hamstringsvågens spår. Samtidigt har strejker i Finland och utbudsbrist i Kanada bidragit till högre priser. Liksom marknadsledande Metsä Fibre har SCA aviserat prishöjningar med cirka 5 procent i maj.  

SCA-aktien har mycket riktigt också gått väsentligt bättre än marknaden under året och handlas i dagsläget nära rekordnivåer, påpekar Jefferies, som på tisdagen sänker sitt betyg för aktien från behåll till underperform med oförändrad riktkurs 100 kr.

”Vi tror inte att de senaste massaprishöjningarna innebär en början på en tydlig höjningscykel, utöver vad vi redan räknat in för det andra halvåret”, skriver Jefferies.

På kortare sikt är analyshuset ännu mer försiktigt och räknar med att massapriserna ska handlas sidledes, då efterfrågan på mjukpapper och hygienprodukter antas vika, samtidigt som nedgången inom tryckpapper fortsätter.

Bristen på entusiasm vad gäller massaprisutvecklingen framöver förklaras också av tecken på sjunkande importpriser till Kina, samt av ökade lager i Europa.

SCA-aktien har i år stigit med 22 procent, medan det breda europeiska indexet Stoxx 600 fallit i storleksordningen 16 procent. Detta hänger också samman med viktförändringar hos MSCI, menar Jefferies.

”Vi tror att SCA gynnats av ett visst mått av nettoköp, då MSCI har flyttat aktien från ‘small cap’-indexet till standardindexet”, resonerar Jefferies, som dock menar att nettoköpandet avslutades per utgången av maj och att aktien därför nu kan komma att backa något jämfört med sektorn.

SCA B stängde på måndagen till kursen 116,10 kr.

 

Graf: SCA B kursutveckling 2020

image

Källa:Infront