Bankfrossan De europeiska bankerna kan förlora 38 procent av sina insättningar utan att behöva sälja statsobligationer innan förfall eller tvingas göra sig av med illikvida tillgångar. Det skriver Jefferies i en analys, enligt Reuters.

Kollapsen i Silicon Valley Bank, som tvingades sälja statsobligationer innan förfall och därmed ta förluster, har fått investerare att öka sitt fokus på potentiella förluster i bankernas innehav.

”Efter upplösningen av flera amerikanska banker och annonseringen av räddningsövertagandet av Credit Suisse från UBS, så har investerare letat efter svaga länkar i systemet. De flesta investerares diskussioner landar i risken för bankrusningar och vilken mån det kan undvikas”, skriver de.

Obligationspriserna har sjunkit men om bankerna inte behöver sälja innan förfall kan de undvika slag mot kapitalreserverna. Investerare är ändå oroliga för att de ska tvingas till försäljningar i förtid.

Jefferies beräkningar visar att medianbanken i Europa i teorin kan förlora 38 procent av insättningarna innan de löper betydande risker för kapitalet på grund av förtida försäjningar.

Regleringarna av kortsiktig likviditet som infördes efter finanskrisen tycks därmed fungera som avsett, även om investerare delvis saknar förtroende för likviditetstäckningsgraderna, skriver Jefferies.