Jätteförlust för Karo Bio

Publicerad 2007-11-20 09:19

Karo Bios resultat efter skatt uppgick till -118 miljoner kronor för årets sex första månader (-61,3). Och aktien har haft en trist utveckling.

Rörelseresultatet uppgick till -122 miljoner kronor (- 64,4). Nettoomsättningen hamnade på 3,9 miljoner kronor (15,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -34,5 miljoner kronor (-28,5). Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 520 miljoner kronor, jämfört med 173 miljoner vid förra kvartalets utgång.

(Nyhetsbyrån Direkt)