Jan - Sep 2020   Generic Sweden AB

2020-11-13 08:00:00

Delårsrapport 1 januari - 30 SEPtember 2020

Generic Sweden AB (publ)

Tredje kvartalet 2020 (jämfört med samma period föregående år)
  • Nettoomsättningen ökar med 14% till 19,6 MSEK (17,2 MSEK)
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,0 MSEK (4,0 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,25 SEK (0,26 SEK)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,8 MSEK (2,7 MSEK)
Januari - september 2020 (jämfört med samma period föregående år)
  • Nettoomsättningen uppgick till 58,1 MSEK (50,7 MSEK)
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 10,2 MSEK (8,9 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,65 SEK (0,57 SEK)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8,9 MSEK (6,2 MSEK)

                                                         

Notera

Denna information är Generic Sweden AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades genom Anders Hanssons försorg för offentliggörande kl 08.00 den 13 november 2020.

Cision