Pontus Lindwall, vd, Betsson.

Spel En statligt administrerad spelportal med begränsade öppettider enligt modellen för Systembolaget – det föreslår Jämlikhetskommissionen i sitt betänkande som lämnades över till regeringen i förra veckan. Betssons vd Pontus Lindwall är dock tveksam till att förslagen blir verklighet.

”Jag tror inte det. Det skulle vara ett väldigt hårt slag mot den svenska spelbranschen som skulle tappa väldigt mycket i konkurrenskraft. Väldigt mycket”, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

I Jämlikhetskommissionens betänkande konstaterar kommissionen att omkring 2 procent av befolkningen lider av spelberoende och att beroendet är vanligare hos kvinnor, och i betänkandet föreslås ett antal åtgärder för ytterligare reglering av den svenska spelmarknaden.

”Tekniskt komplicerat förslag”

Ett av förslagen är en statligt administrerad spelportal som samtliga licensierade spelbolag ska vara knutna till och från vilken allt spel inom det licensierade systemet skulle ske. Kommissionen menar att detta på ett ”radikalt sätt” skulle förbättra ”möjligheterna att övervaka spelandet och förebygga eller inskrida mot missbruk”.

Pontus Lindwall, vd för Betsson, menar att förslaget är tekniskt komplicerad och ställer sig också frågande till varför staten ska administrera portalen.

”Det måste ju vara bättre att den sköts av branschen som har lång erfarenhet av att arbeta med spelansvar”, säger han.

”Måste vara statligt”

Spelberoendes Riksförbunds ställer sig dock bakom kommissionens förslag och förbundsordförande Magnus Olausson tycker att det är en bra idé med en portal för att få en bättre bild av spelandet, samt att bättre kunna styra hur mycket enskilda individer spelar för, och han menar, tvärtemot Pontus Lindwall, att det bör vara staten som hanterar den.

”Det måste vara staten. Branschen har ju inte direkt visat att de kan sköta allting, annars skulle det inte ha delats ut så mycket viten som det har gjorts den sista tiden”, säger han och tillägger att det dock finns bra bolag och sämre bolag.

Kommissionen drar i betänkandet paralleller till de regler som gäller för alkoholförsäljning, där privata aktörer kan sälja sina produkter från Systembolagets hyllor. Upplägget skulle enligt kommissionen även ge möjlighet att begränsa på vilka tider som spelandet sker och föreslår att öppettiderna på helger, då en stor det av spelandet sker, och då det finns en koppling till hög alkoholkonsumtion, begränsas.

”Minskar andelen spel genom systemet”

Pontus Lindwall tror dock att det skulle minska andelen spel som sker inom det reglerade systemet, den så kallade kanaliseringen som varit hett omdiskuterad sedan det svenska licenssystemet infördes.

”Man kan inte utgå från att alla i Sverige har samma arbetstider. De som arbetar när portalen är öppen kommer i sådana fall att tvingas spela hos operatörer utan svensk licens”, säger han.

Magnus Olausson på Spelberoendes Riksförbund håller med om att förslagen på kort sikt kan innebära att spelare försvinner till olicensierade operatörer, och att det är en prioriterad fråga att förhindra spel utanför licenssystemet, men att det inte hindrar att ytterligare begränsningar införs i Sverige.

”För det första måste man komma åt de illegala aktörerna, samtidigt måste man ge möjligheter att ge hjälp till de som behöver hjälp. Det är två frågor, dels måste man jobba mot de som är laglydiga och sedan mot de som inte har licens”, säger han.

”Förslagen genomförs inte”

Innan något av förslagen kan bli verklighet måste regeringen besluta om förslagen ska ges som tilläggsdirektiv till den pågående spelutredningen, som ska presenteras i oktober 2020.

Pontus Lindwall tror att Spelutredningen säkert kommer att ta förslagen i beaktande, men att förslagen inte kommer att genomföras som de ser ut i Jämlikhetskommissionens betänkande. Magnus Olausson är inne på samma linje och tror att det fortsatt kommer att vara en ”katt-och-råtta lek” mellan myndigheterna och spelbranschen.

”Spelmarknaden har mycket att säga till om, det är stora pengar det handlar om. Jag tror att det kommer att bli en jämkning där vissa saker går igenom och vissa inte”, säger han till Direkt.