Jakob Mörndal tillträder rollen som tillförordnad verkställande direktör på Castellum

2021-09-30 10:45:00

Jakob Mörndal kommer senast från egen verksamhet och har dessförinnan bland annat varit affärsutvecklingschef på Klövern, Bostadsrättschef på Stena Fastigheter och High Yield Sales på Swedbank.

"Genom Jakob Mörndal kommer Castellum att få en tillförordnad verkställande direktör med god erfarenhet från såväl fastighetsbranschen som investerarmarknaden. Efter den planerade sammanslagning av Castellum och Kungsleden kommer Kungsledens nuvarande vd Biljana Pehrsson, att utses till verkställande direktör för Castellum", säger Rutger Arnhult, styrelseordförande för Castellum AB.

För mer information vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, styrelseordförande Castellum AB, 070-458 24 70
 

Denna information är sådan information som Castellum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2021 kl. 10.45 CET.

Om Castellum

Castellum är ett av Nordens största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på ca 122 miljarder kronor, inklusive vår andel i norska Entra ASA. Vi finns i attraktiva svenska tillväxtregioner samt i Köpenhamn och Helsingforsområdet. Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi utvecklar flexibla arbetsplatser och smarta logistiklösningar med en uthyrningsbar yta om 3,8 miljoner kvadratmeter. Ett av våra hållbarhetsmål är att vara helt klimatneutrala senast 2030. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolag som är invalt i Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

En värd bortom det förväntade.
www.castellum.se

Cision