ITAB Shop Concept: ITABs lösningar hjälper europeisk apoteks­kedja att spara energi i mer än 1 000 butiker

2022-12-20 15:00:00

En ledande europeisk apotekskedja har valt ITAB för att byta ut belysningen i sina butiker. Målsättningen för kunden är att minska energiförbrukningen och förbättra sitt CO2-avtryck. Enligt avtalet kommer ITAB att installera sina moderna belysningslösningar i mer än 1 000 butiker i Tyskland under 2023 med totalt över 120 000 belysningsarmaturer. I uppdraget ingår även demontering och återvinning av befintliga gamla belysningslösningar.

"ITAB har tagit fram en ledande energieffektiv belysningslösning som förväntas ge positiv avkastning på investeringen inom 24 månader för vår kund och inte minst att bidra till att spara mycket energi. Den miljövänligaste kilowattimmen är trots allt den som aldrig produceras. Alla installationer kommer att utföras efter varje butiks stängningstid, vilket innebär en lösning som inte stör butikernas verksamhet eller konsumenternas tillgång till kundens butiker", säger Andréas Elgaard, VD & Koncernchef för ITAB-koncernen.

Det totala värdet av produkterna, installationerna och andra tjänster enligt avtalet uppskattas till cirka 11 MEUR under 2023.

Jönköping den 20 december 2022

ITAB Shop Concept AB (publ)

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december 2022 kl. 15:00 CET.

Cision