ITAB Shop Concept: ITAB tecknar avtal om leverans av kassadiskar och försäljningslösningar till ledande europeisk dagligvarukedja

2023-01-12 15:00:00

ITAB har tillsammans med kunden, en ledande europeisk dagligvarukedja, utvecklat en skräddarsydd lösning för kedjans butiker som täcker in såväl de moderna konsumenternas behov som förbättrade resultat och design för kunden. Utvecklingen har vägletts av ergonomi och funktion. Pilotinstallationer i ett flertal länder har visat att konceptet som ITAB tagit fram fungerar. Med start under första kvartalet 2023 kommer ITABs lösningar att rullas ut i Tyskland, Italien, Österrike, Schweiz, Slovenien och Ungern. Andra länder kommer att följa senare.

"Vi är glada att de lösningar vi utvecklar för detaljhandeln för att förbättra effektiviteten och minska förluster av produkter i deras butiker tas emot så väl av våra kunder. Utifrån ITABs beprövade Solution Design-process har experter från vårt team i Centraleuropa utformat helt nya, effektiva och ergonomiska lösningar för kassadiskar och försäljningslösningar för att uppfylla kundens höga krav. Efter en testprocess och pilotinstallationer kom kunden fram till att ITAB är rätt partner för installationerna och den framtida utvecklingen av kedjans butiker", säger Andréas Elgaard, VD & Koncernchef för ITAB-koncernen.

Det totala värdet för produkter, system och andra tjänster som omfattas av avtalet uppskattas till minst 12 MEUR under tre år.

Jönköping den 12 januari 2023

ITAB Shop Concept AB (publ)

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 januari 2023 kl. 15:00 CET.

Cision