ITAB Shop Concept: Inbjudan till presentation av ITABs delårsrapport för andra kvartalet 2022

2022-06-22 11:00:00

DATUM: Onsdag den 13 juli 2022

TID: Kl. 10:30 CEST

WEBBLÄNK: https://tv.streamfabriken.com/itab-shop-concept-q2-2022

SPRÅK: Engelska

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på ITABs webbplats itabgroup.com (under sektionen: Investerare/Finansiella rapporter & presentationer) cirka en timme innan presentationen börjar. En inspelad version av webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen efter presentationen.

Jönköping den 22 juni 2022

ITAB Shop Concept AB (publ)

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juni 2022 kl. 11:00 CEST.

Cision