ITAB Shop Concept: Inbjudan till presentation av ITABs bokslutskommuniké 2022

2023-01-25 11:00:00

DATUM: Onsdag den 8 februari 2023

TID: Kl. 10:30 CET

WEBBSÄNDNING: För att ta del av presentationen och delta via webbsändningen - gå in på nedan webblänk. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/itab-shop-concept-q4-2022

TELEFONKONFERENS: För att delta i telefonkonferensen görs registrering via nedan webblänk. Efter registreringen erhålls ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=500217

SPRÅK: Engelska

All information om den webbsända telefonkonferensen finns även här: https://financialhearings.com/event/43992

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på ITABs webbplats itabgroup.com (under sektionen: Investerare/Finansiella rapporter & presentationer) cirka en timme innan presentationen börjar. En inspelad version av webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen efter presentationen.

Jönköping den 25 januari 2023

ITAB Shop Concept AB (publ)

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 januari 2023 kl. 11:00 CET.

Cision