ITAB: RÖRELSERESULTATET VÄXTE TILL 163 MLN KR I 3 KV (45)

2022-10-28 07:06:04

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Butiksinredningsföretaget Itab redovisar ett rörelseresultat på 163 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (45).

Rörelsemarginalen var 9,3 procent (3).

Nettoomsättningen uppgick till 1.750 miljoner kronor (1.464). Försäljningstillväxten var 23 procent (16).

Resultatet per aktie uppgick till 0:16 kronor (0:09).

"En jämn tillväxt har präglat året hittills och våra genomförda prishöjningar och kostnadsbesparande åtgärder har stärkt såväl nettoomsättning som resultat och vi har nu bättre balans mellan prisnivå och kostnadsökningar. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet om 163 miljoner kronor är det högsta för ett enskilt kvartal sedan 2017", skriver vd Andréas Elgaard.Direkt-SE