ITAB: RÖRELSERESULTATET BLEV 55 MLN KR 2 KV (38)

2022-07-13 07:07:11

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Butiksinredningsföretaget Itab redovisar ett rörelseresultat på 55 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (38).

Rörelsemarginalen var 3,2 procent (2,6).

Rörelseresultatet har belastats med engångsposter om 24 miljoner kronor (43). Exklusive dessa poster uppgick rörelseresultatet till 79 miljoner kronor (81).

Nettoomsättningen uppgick till 1.745 miljoner kronor (1.488). Försäljningstillväxten var 17 procent, varav den valutarensade försäljningen ökade med 12 procent.

Resultatet efter skatt uppgick till 23 miljoner kronor (9) och resultatet per aktie var till 0:07 kronor (0:03).Direkt-SE