ITAB: HÖG SKULDSÄTTNING ÖKAR RISKNIVÅN I AKTIEN, SÄLJ – AFV

2022-07-15 15:26:42

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) När konjunkturen försvagas kommer det med stor sannolikhet betyda att butiksinredningsföretaget Itab tappar omsättning och marginal.

Det skriver Affärsvärlden i en analys som mynnar ut i en säljrekommendation.

Tidningen påpekar att den höga skuldsättningen ökar risknivån i aktien. Nedsidan bedöms vara 16 procent på några års sikt.

"Om bolaget presterar i närheten av sina finansiella mål är uppsidan väldigt stor (optimistiskt scenario). Om omsättningen börjar falla och rörelsemarginalen går ned till 2020 års nivå är å andra sidan nedsidan väldigt stor (pessimistiskt scenario)", heter det.

Affärsvärlden ser det optimistiska scenariot som mindre sannolikt.Direkt-SE